Пристанище ПОРТ ЕВРОПА

Пристанище за обществен транспорт с регионално значение

ПОРТ ЕВРОПА


ПРИСТАНИЩЕ „БУРГАСКИ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИЮЖЕН КЕЙ Л“ гр. Бургас е разположено на територия с площ 123 363 m2 и се намира в южната част на обособената Промишлена зона Юг-изток гр. Бургас.

Акваторията на пристанището е защитена от съществуващи брегозащитни съоръжения. Пристанищният имот граничи с имот, с идентификатор № 07079.662.952, представляващ към момента действаща производствена площадка на корабостроителния завод. През площадката на завода се осъществяват транспортните и инфраструктурни връзки за захранването и обслужването на пристанищните съоръжения.

    Сграден фонд

  • ПРЕЧИСТВАТЕЛБА СТАНЦИЯ НАФТОВОДНИ СМЕНИ
  • ПОМПЕНА СТАНЦИЯ МОРСКА ВОДА
  • ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
  • АДМИНИСТРАТИВНО – БИТОВА СГРАДА
  • ЗАКРИТ СКЛАД


Услуги

Територията на пристанищния терминал се охранява от постоянна охрана, при наличието на 24 часово видеонаблюдение осъществява се и пропускателния режим на хора и транспортни средства

Износ

Основен експорт от пристанище Европа Бургас.Дървен материал и дърва за огрев.

Скрап

Изкупуване на черни и цветни метали(от ламарина, пръти, тръби, оборудване, автомобили, детайли, машини, изрезки, телове, леяци, конструкции и др).

Кей

Разполага с ДВЕ корабни места. Дълбочината пред корабните места е 7,2 м. максимално газене на корабно място.

Кораби


Разгледайте нашата галерия


... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Къде да ни намерите


Бургаски корабостроителници – Южен кей Л

Времето в момента

Бургас


Кораби на кей:

Корабно място 1:

Корабно място 2:

Свържете се с нас


Пристанище „Порт Европа“ Бургас
Адрес: 8002 Бургас, ж.к. Победа, ул. Комлушка низина 1 , Бургаски корабостроителници – Южен кей Л
ЕИК:

Port EU